Ignacewo 1863

Historia

Informacje

W powstaniu styczniowym powiat koniński #8211; najdalej wysunięty na zachód i graniczący z Wielkim Księstwem Poznańskim powiat Królestwa Polskiego #8211; odegrał istotną rolę. Obrazuje to liczba stoczonych bitew i potyczek (34 #8211; największa w województwie kaliskim). Przygraniczne... ZIL-MMZ-4502 Dumper Truck (model kit) pochodzi z kolekcji firmy Start Scale Models.Model metalowy z elementami plastikowymi do samodzielnego monta#380;u.

Cena: 23,52
Dostępność: dostępny do tygodnia