Mistrzowie wyobraźni: Ciepło - zimno Zagadka Fahrenheita

Dla młodzieży

Informacje

nowoczesne wanny

Czy wynalazca termometru - Daniel Gabriel Fahrenheit rzeczywiście został otruty? Posłuchaj frapującej historii życia słynnego w świecie gdańszczanina i dowiedz się prawdy!Jakie Fatum wisiało nad rodziną Fahrenheitów? Czy do tragicznej śmierci konstruktora termometru doprowadziły złe... Nowe nowoczesne wanny warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2016 r. zaostrzają zasady nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych na świadczeniodawców. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących m.in. prowadzenia dokumentacji medycznej według nowych uregulowań nie...

Cena: 27,92
Dostępność: dostępny do tygodnia